برای ثبت شرکت ابتدا باید شرکایی که قصد تاسیس شرکت را دارند، به اقتضای موضوع فعالیتی که برای شرکت در نظر دارند و همچنین میزان مسئولیتی که حاضر به تقبل هستند، نوع شرکت را انتخاب و نسبت به طی مراحل آن مبادرت ورزند. مبنایی‌ترین کارکرد شرکت تقسیم مسئولیت در قالب یک شخصیت حقوقی است، بنابراین تحقیق در مورد انواع شرکت‌ها که هرکدام سطح خاصی از مسئولیت را برای گردانندگان و شرکای شرکت در پی دارند، ضروری است؛ علاوه بر این موضوع فعالیت پیش بینی شده برای شرکت در تعیین نوع آن موثر است چرا که در مواردی نوع اشتغال شرکت سطح خاص از مسئولیت شرکا را اقتضا می‌کند و از همین روست که مجوز برخی از فعالیت‌های خاص صرفاً به نوع مشخصی از شرکت‌ها اعطا می‌شود. با این وصف آشنایی با انواع شرکت‌ها و مراحل ثبت شرکت پیش از هر اقدامی برای ثبت شرکت ضرورت دارد.

قبل از هر اقدامی جهت طی کردن مراحل ثبت شرکت حتما از کارشناسان موسسه ثبت شرکت سفیر صلح نیکو مشاوره ثبت شرکت بگیرید.

مراحل ثبت شرکت خود را با خدمات ثبت شرکت سفیر صلح در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید

۰۲۱-۲۲۶۴۶۵۰۳

به طور کلی مراحل ثبت شرکت شامل موارد زیر میگردد:

 • تکمیل مدارک مورد نیاز
 • انتخاب نام شرکت
 • تنظیم مدارک شرکت
 • امضا مدارک مورد ثبت
 • ارسال مدارک به اداره ثبت
 • دریافت آگهی
مراحل ثبت شرکت

انواع شرکت و مراحل ثبت شرکت

هریک از شرکت‌ها مراحل خاص مربوط به خود را دارند. در ادامه با مراحل ثبت شرکت هر یک بیشتر آشنا می‌شوید:

شرکت سهامی عام و خاص:

شرکتی که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کنند شرکت سهامی عام می باشد.

در مقابل شرکتی که تمام سرمایه آن موقع تاسیس، منحصراً به وسیله موسسان تامین شود، شرکت سهامی خاص می باشد. شرکت های سهامی در هر حال شرکت بازرگانی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آنها امور بازرگانی نباشد. تعداد شرکا در هیچ یک از شرکتهای سهامی نباید کمتر از سه نفر باشد. شرکت های سهامی دارای ارکانی اعم از هیئت مدیره و مدیرعامل، مجامع عمومی و فوق العاده و بازرسان می باشند. در شرکت های سهامی، مسئولیت شرکا یا سهامداران محدود به میزان سرمایه خواهد بود.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که برای تجارت، بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. بدون این که تقسیم سرمایه شرکت به قطعات سهم یا سهام انجام شود، شرکا در این شرکت فقط تا میزان سرمایه خود مسئول پرداخت دیون و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در حالتی که سرمایه و دارایی شرکت برای پرداخت دیون و تعهدات آن کافی نباشد مسئولیت شرکا تضامنی خواهد بود. به این معنی شرکا بدون درنظر گرفتن میزان آورده خود در شرکت می بایست در مقابل پرداخت دیون و تعهدات شرکت مسئول قلمداد شوند.

شرکت مختلط غیرسهامی:

شرکتی که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود. در حالتی که دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد، شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که علاوه بر دارایی ایجاد شده است در حالی که شریک با مسئولیت محدود، به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا باید بگذارد مسئول می باشد.

مدیریت این شرکت ها، به علت مسئولیت بالایی که شریک ضامن در برابر دیون شرکت دارد، بر عهده شریک ضامن است. در صورتی که شرکای ضامن متعدد باشند، مدیریت شرکت بسته به قرارداد و توافق بین آنها خواهد بود. می توانند به صورت جمعی مدیریت شرکت را بپذیرند یا یکی از این شرکا با توافق تمام آنها، به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود.شریک مسئولیت محدود در این شرکت اجازه مدیریت ندارد اما حق نظارت دارد.

شرکت مختلط سهامی:

شرکتی که بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک عده شرکای سهامی تشکیل می‌شود. شریک ضامن کسی است که سرمایه اش به صورت سهام درنیامده است و شرکای سهامی، کسانی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا قطعات سهام هم ارزش درآمده است. مسئولیت شرکای ضامن نسبت به دیون مازاد بر دارایی شرکت تضامنی است و نسبت به کلیه قروض مازاد قابل اعمال است، حال آن که مسئولیت شرکای سهامی صرفا نسبت به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شرکت نسبی:

شرکتی است که همانند شرکت تضامنی اداره و تشکیل می شود با این تفاوت که مسئولیت شرکا نسبت به دیون مازاد بر دارایی شرکت، به میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند یا باید بگذارند، محاسبه می شود. ارتباط مدیران شرکت نسبی با شرکای شرکت همچون ارتباط وکیل و موکل می باشد.

شرکت‌های تعاونی:

 شرکت‌های تعاونی از حیث موضوع و اهداف فعالیت به دو نوع تعاونی تولید و توزیع و از لحاظ چگونگی تشکیل به دو نوع تعاونی عام و خاص تقسیم می‌شود.

قانون شرکت‌های تعاونی

شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.

شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.

شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد. با این حال در پذیرش افراد واجد شرایط محدودیتی وجود ندارد.

*در صورتی که شرکت تعاونی مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس شود، هیچ یک از شرکا نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند.

شرکت دانش بنیان:

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که بنا بر قانون دانش بنیان ارزیابی شده است.

قانونگذار برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی، تلاش کرده است تا شرکت‌هایی را به عنوان شرکت دانش بنیان از تسهیلات مالی یا قانونی برخوردار سازد. بر همین منوال آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان معیارهایی را برای تشخیص شرکت دانش بنیان تعریف کرده است که برخی از این معیارها بایست ضرورتاً تحقق یابد تا شرکت دانش بنیان تلقی شود مثل این که وجود کالاهای یا خدمات ارائه شده در حوزه فناوری بالا که به سختی قابل کپی برداری باشند و نیازمند تحقیق و توسعه باشند. اما وجود برخی از معیارها بسته به هر شرکت متفاوت است اما حداقل یکی از آن ها باید وجود داشته باشد. شرکت های دانش بنیان از نظر قانون به چهار نوع تقسیم شده اند: نوپا نوع ۱ و ۲ / تولیدی نوع ۱ و ۲

تشخیص شرکت دانش بنیان بر اساس معیارهای آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و توسط کارگروه ویژه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌پذیرد. ثبت شرکت دانش بنیان مراحل خاص خود را دارد.

مراحل ثبت شرکت خدماتی : 

شرکت های خدماتی برای ارائه خدمات ایجاد می‌شوند و به ارگان‌ها و سازمان‌های متقاضی خدمات ارائه می‌کنند. شرکت خدماتی انواع مختلفی دارد و خدمات متنوعی ارائه می‌کند که شامل حمل و نقل، چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه، تاسیسات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، خدمات عمومی مانند آبدارخانه و خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز است.

شرایط خدماتی به شرح زیر است:

 • دارا بودن حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس
 • پرداخت نقدی حداقل  ۳۵ درصد سرمایه
 • داشتن حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

ارائه مدارک زیر:

 1. کپی مدارک شناسایی از جمله کارت ملی و شناسنامه
 2. امضای اقرارنامه
 3. گواهی عدم سوء پیشینه
 4. ارائه مجوز در صورتیکه موضوع کاری شرکت خدماتی به مجوز نیاز داشت
 • لازم به ذکر است که اگر ثبت شرکت خدماتی توسط وکیل انجام می‌شود باید حتما یک وکالت‌نامه به نام وکیل تنظیم شود.
 • با داشتن همه مدارک متقاضیان می‌توانند اساس‌نامه، شرکت‌نامه، اظهارنامه و صورت‌جلسات مجمع عمومی را تهیه کنند

نکته حائر اهمیت این است که ثبت شرکت خدماتی دارای تشریفات خاص خودش است و در برخی موارد باید به طور دقیق با قوانین و جزئیات آن آشنا باشید، به همین دلیل بهتر است حتما از یک مشاورحقوقی و وکیل ثبت شرکت‌ها کمک بگیرید تا پروسه ثبت شرکت را به راحتی طی کنید و درهیچ یک از مراحل ثبت شرکت خدماتی با مشکل مواجه نشوید.

مراحل، مجوزها و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

مراحل، مجوزها و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت‌ها با توجه به نوع آن متفاوت است و با توجه به نوع شرکت قانون مراحل مختلفی را درنظر گرفته است. در نتیجه ابتدا باید گفت از نظر قانون ثبت هریک از شرکت‌ها چه مراحلی را دارد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‌های خرد جهت انجام امور مهم و پر هزینه تشکیل می‌شوند، برای تحقق این هدف بدیهی است شرکت سهامی عام باید به نحوی تشکیل شود که امکان گردآوری تعداد قابل ملاحظه‌ای از شرکا فراهم شود.

مرحله اول
در مرحله اول این شرکت، موسسان مقدمات ایجاد شرکت را فراهم می آورند.
مرحله دوم
در مرحله دوم موسسان با ترتیب دادن فرآیند پذیره نویسی، امکان جذب شرکای دیگر را فراهم می‌کنند.
مرحله سوم
بعد از جمع شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس، شرکت تشکیل می‌شود.
مرحله چهارم

در فرآیند تاسیس شرکت سهامی عام، ابتدا موسسین شرکت با تسلیم بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی به سازمان بورس اوراق بهادار در پی اخذ تاییدیه پذیره نویسی برمی آیند، مفاد و شرایط بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی در دستورالعمل شورای عالی بورس مشخص شده است و موسسین برای اخذ تاییدیه پذیره نویسی ملزم به دریافت آن می‌باشند.

مرحله پنجم

پس از اخذ تاییدیه پذیره نویسی، اداره ثبت شرکت‌ها، با اطمینان از صدور تاییدیه سازمان بورس، اظهارنامه ارائه شدها برای شرکت در شرف تاسیس را بررسی می‌کند (اظهارنامه مواردی: طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی می‌باشد) و در صورتی که آن‌ها را مطابق با قانون ارزیابی کند، این اداره اجازه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

مرحله ششم

اعلامیه پذیره نویسی می‌بایست توسط موسسین در جراید آگهی شود و به این ترتیب موسسان به عموم برای تشکیل شرکت پیشنهاد می‌دهند. پس از آگهی، علاقه مندان به بانک مشخص شده در آگهی مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌کنند.

مرحله هفتم

پس از این که سرمایه شرکت تعهد شد و ۳۵ درصد آن به صورت نقد پرداخت شد، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می‌شود. پس از این مرحله موسسان از طریق روزنامه‌ای که در آن اعلامیه پذیره نویسی را منتشر نمودند، از پذیره نویسان برای شرکت در مجمع عمومی موسس دعوت به عمل می‌آورند.

مرحله هشتم

مجمع عمومی موسس با حضور شرکایی که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند، قابل تشکیل است. مجمع عمومی موسس تصویب گزارش موسسان، تصویب ارزیابی‌های انجام شده در خصوص آورده های غیرنقدی، تصویب امتیازات خاص و تصویب اساسنامه را برعهده دارد.

مرحله نهم

پس از تصویب اساسنامه، اساسنامه مصوب به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی موسس به همراه اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده می‌شود. با توجه به اینکه شرکت عملاً تشکیل شده می‌باشد، تقاضای ثبت شرکت سهامی عام توسط مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره صورت می‌پذیرد.

نکته

شایان ذکر است که تقاضای ثبت شرکت می‌بایست حداکثر تا شش ماه پس از ثبت اظهارنامه در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شود.

مدارک لازم ثبت شرکت سهامی عام:

 • ۲ نسخه اساسنامه شرکت
 • ۲ نسخه اظهارنامه
 • ۲ نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • آگهی دعوت مجمع موسسین
 • فتوکپی شناسنامه مدیران
 • گواهی بانکی
 • مجوزهای لازم

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص:

برای ثبت شرکت سهامی خاص اقدامات زیر لازم است:

مرحله اول

شرکای شرکت شخصا یا به واسطه وکیل اساسنامه شرکت را امضا نمایند.

مرحله دوم

تمام سرمایه شرکت تعهد شود و ۳۵ درصد آن به حسابی که مقرر شده است و در بانک افتتاح می‌شود واریز شود. نکته این که حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال است. همچنین آورده‌های غیرنقدی باید به طور مشخص تسلیم و تحت نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود.

مرحله سوم

مدیران و بازرسان شرکت انتخاب شوند و افراد منتخب به طور کتبی قبول سمت نمایند.

پس از انجام مراحل فوق، شرکت سهامی خاص عملاً تشکیل شده است اما برای فعالیت به طور رسمی و استفاده از سرمایه شرکت می‌بایست شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود.

برای ثبت این شرکت؛ لازم اظهارنامه به انضمام مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود:

 1. اساسنامه امضا شده توسط کلیه سهامداران
 2. اظهارنامه سهامداران مبنی بر اینکه سهام را تعهد نموده اند و تاییدیه بانک حاکی از تادیه معادل ۳۵ درصد کل سهام (این اظهارنامه باید توسط تمام سهامداران امضا شده باشد)
 3. صورتجلسه انتخاب مدیران، بازرسان که امضای کلیه سهامداران رسیده باشد به همراه مدرک قبول سمت از جانب افراد منتخب.
 4. نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود:

 ثبت شرکت با مسئولیت محدود منوط به تنظیم شرکتنامه و امضای آن توسط تمام شرکا و تسلیم کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می‌باشد. در شرکتنامه شرکت فوق الذکر نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه تقویمی آن تصریح می‌گردد. پس از انجام دو مرحله فوق، اظهارنامه‌ای همراه با شرکتنامه امضا شده و تاییدیه تادیه تمام سرمایه شرکت جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود.

مراحل ثبت شرکت تضامنی:

ثبت شرکت تضامنی نیز منوط به تنظیم شرکتنامه و امضای آن توسط همه شرکا و تادیه کل سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیرنقدی تقویم شده، می باشد. ممکن است شرکا در شرکتنامه مواردی را به اساسنامه شرکت ارجاع دهند که در این خصوص می توانند اساسنامه ای تنظیم نمایند و مواردی در خصوص فعالیت شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان را مقرر دارند، در این حالت علاوه بر شرکتنامه و تاییدیه تادیه وجوه اساسنامه نیز باید به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.

مراحل ثبت شرکت مختلط غیرسهامی:

تنظیم شرکتنامه شرکت

مرحله دوم

تنظیم اساسنامه که در آن نام شرکای ضامن تصریح شده باشند و تعیین مدیران

همین الان شرکت خود را ثبت کنید.

۰۹۱۲-۳۰۹۳۸۲۳ 

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی:

 1. تنظیم شرکت نامه
 2. تنظیم اساسنامه
 3. تعیین مدیران شرکت
 4. تادیه ثلث سرمایه شرکت و تعهد به پرداخت دو سوم دیگر. مدیر شرکت برای ثبت شرکت باید در خصوص مورد آخر تعهد دهد و همچنین تضمین کند که سرمایه نقدی و غیرنقدی (با تعیین قیمت) شرکای ضامن به طور واقعی تسلیم شده است.

مراحل ثبت شرکت نسبی:

 1. تنظیم شرکت نامه
 2. تنظیم اساسنامه
 3. پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکت و تسلیم سرمایه غیرنقدی که ارزش آن تقویم شده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها:

مدارک لازم برای ثبت هر یک از شرکت‌ها بر اساس مراحل فوق باید تهیه و تکمیل شود. اساسنامه در شرکت‌های سهامی و در مواردی در سایر شرکت‌ها می‌بایست تنظیم و به امضای شرکا یا موسسین رسیده باشد.

نسخه تصدیق شده اساسنامه و شرکت نامه بسته به نوع شرکت از جمله مدارکی است که برای درخواست ثبت شرکت ضروری است. همچنین مدارک مربوط به تادیه وجوه و یا تعهد به پرداخت مابقی سرمایه شرکت می‌بایست امضا شده و تصویر مصدق آن به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود. همچنین در مواردی موضوع فعالیت شرکت اقتضا دریافت مجوز از مرجع خاصی دارد که در این موارد تصویر مجوز نیز می‌بایست همراه با اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

شرکت‌ها برای ثبت می‌بایست اسمی برای شرکت خود در نظر بگیرند و آن را به مرجع ثبت پیشنهاد دهند، چرا که هویت شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متفاوت است و طبعا بخشی از این هویت همین مساله می باشد که شرکت باید تحت نام مشخص فعالیت کند. نام شرکت دارای ویژگی هایی است که باید ملاحظه شود.

ویژگی‌های عمومی نام شرکت‌ها:

 • دارای ریشه فارسی باشد
 • لاتین نباشد
 • منطبق با فرهنگ انقلاب اسلامی باشد و شئونات نظام جمهوری اسلامی باشد
 • اسم خاص باشد و پیش تر استفاده نشده باشد.
 • در نام شرکت استفاده از چند حرف به عنوان حروف مخفف مجاز نیست
 • تعداد سیلاب‌های نام شرکت بایستی سه سیلاب باشد

ویژگی های اختصاصی نام شرکت‌ها که بر اساس نوع شرکت لازم الرعایه است:

 • شرکت های سهامی: استفاده از عبارت (سهامی عام) بعد از اسم پیشنهادی برای شرکت‌های سهامی عام و استفاده از عبارت (سهامی خاص) برای شرکت‌های سهامی خاص. عدم اعمال این عبارات بعد از نام شرکت، مسئولیت شرکا را در مقابل طلبکاران تضامنی خواهد ساخت.
 • شرکت تضامنی: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت حاوی اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران) درج شود.
 • شرکت مسئولیت محدود: در نام شرکت مسئولیت محدود، حتما مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می‌گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود. (ماده ۹۵ لایحه قانونی قانون تجارت)
 • شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی: در اسم شرکت باید نام حداقل یکی از شرکا ضامن درج شود همچنین عبارت (مختلط) باید بعد نام شرکت قید شود.
 • شرکت نسبی: در اسم شرکت نسبی باید عبارت (شرکت نسبی) درج شود، همچنین باید نام یکی از شرکا در نام شرکت قید شود و سایر شرکا که نام آن ها تصریح نشده است با عباراتی نظیر: و شرکا یا و برادران مشخص شوند.

مراحل ثبت شرکت خود را با سفیر صلح در کوتاهترین زمان و با هزینه معقول انجام دهید. هم اکنون تماس بگیرید.

۴.۷/۵ - (۱۵ امتیاز)

سوالات متداول

به طور کلی ثبت شرکت دارای چه مراحلی است؟

تکمیل مدارک مورد نیاز ، انتخاب نام شرکت، تنظیم مدارک شرکت، امضا مدارک مورد ثبت، ارسال مدارک به اداره ثبت، دریافت آگهی

چند نوع شرکت را میتوانیم ثبت کنیم؟

شرکت سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت‌های تعاونی، شرکت دانش بنیان،

۵ دیدگاه
 1. سلام مطلب خیلی خوب و مفیدی بود. به نظرم برای ثبت شرکت در مرحله اول نیاز هست یک لوگو یا نماد طراحی بشه تا هویت شرکت رو به خوبی نمایش بده

 2. باعرض سلام
  ضمن سپاس از دست اندرکاران این پایگاه، کار شما را نوعی خدمتگذاری به حساب می آورم.امیدوارم بتوانید با خدمت صادقانه باعث سهولت هر چه بیشتر ثبت شرکت‌ برای متقاضیان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

یک × 4 =

ارسال نظر