ثبت اختراع ثبت مالکیت معنوی

ثبت مالکیت معنوی

ما در این مقاله قصد داریم به بررسی ثبت مالکیت معنوی بپردازیم. در ابتدا باید بگوییم که منظور از مالکیت معنوی، همان ابتکارات و تراوشات ذهنی افراد است که به عمل درآورده می‌شود و علاوه بر ارزش اقتصادی، جنبه معنوی نیز دارد؛ و چه بسا جنبه معنوی آن برای شخص بیش‌تر از ارزش اقتصادی آن…

ادامه مطلب