تغییرات شرکت تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت

در جلسه هیات مدیره تعدادی از افراد برای امضا تعیین شده‌اند و حق امضای سفته‌ها، چک‌ها، اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری و قراردادها را دارند. این حق امضا ممکن است به یک یا چند نفر اعطا شده باشد. در این مقاله با موضوع حق امضای شرکت و نحوه تغییر حق امضای شرکت و…

ادامه مطلب
تغییرات شرکت انحلال اختیاری شرکت

انحلال اختیاری شرکت چگونه اتفاق می افتد؟

هر شخصیت حقوقی همان‌طور که یک روز با اراده سایر افراد ایجاد شده، ممکن است با اراده آن‌ها منحل شود. انحلال شرکت به معنی پایان کار شرکت، تسویه بدهی و تقسیم اموال است. در این مقاله به بررسی شرایط انحلال اختیاری شرکت می‌پردازیم. به طور کلی انحلال باید با تصمیم مجمع عمومی انجام شود و…

ادامه مطلب
تغییرات شرکت نحوه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت‌ های سهامی

نحوه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ‌های سهامی

تغییر در سرمایه شرکت ممکن است به شکل تقلیل و یا افزایش آن باشد. این تغییر به هر شکلی که انجام شود باید توسط مجمع عمومی فوق‌‌العاده شرکت تایید و تصویب شود. تصمیمات این مجمع با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی تصویب می‌شود. لازم به ذکر است که افزایش سرمایه شرکت امری اختیاری…

ادامه مطلب
تغییرات شرکت شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری یکی از موارد جدید در حقوق جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون شرکت‌ها ترکیب می‌شوند و ماهیت اصلی سازمان‌های اولیه از بین می‌رود و یک سازمان یا شرکت جدید به وجود می‌آید.

ادامه مطلب