تغییرات شرکت نحوه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت‌ های سهامی

نحوه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ‌های سهامی

تغییر در سرمایه شرکت ممکن است به شکل تقلیل و یا افزایش آن باشد. این تغییر به هر شکلی که انجام شود باید توسط مجمع عمومی فوق‌‌العاده شرکت تایید و تصویب شود. تصمیمات این مجمع با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی تصویب می‌شود. لازم به ذکر است که افزایش سرمایه شرکت امری اختیاری…

ادامه مطلب
تغییرات شرکت شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری یکی از موارد جدید در حقوق جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون شرکت‌ها ترکیب می‌شوند و ماهیت اصلی سازمان‌های اولیه از بین می‌رود و یک سازمان یا شرکت جدید به وجود می‌آید.

ادامه مطلب